skip to Main Content

‘Walking with trilobites’ een Zoom lezing over trilobieten

Op donderdag 20 mei  organiseert GEA voor donateurs en abonnees van de GEA Digitale Nieuwsbrief een online lezing , aanvang 19.30, via een zoom verbinding.
Indien u de lezing wilt bijwonen kunt u de inloggegevens voor de Zoom verbinding aanvragen via het mailadres voorzitter.gea@gea-geologie.nl

Paul Hille verzorgt de lezing met als titel: ‘Walking with trilobites’.

Enige informatie:
Trilobieten zijn uitgestorven geleedpotige dieren die tussen 521 en 251 miljoen jaar geleden wereldwijd in de zeeën voorkwamen. Systematiek, morfologie en evolutie van de trilobieten zal in deze lezing worden besproken evenals enkele records met betrekking tot de trilobieten. Trilobieten waren uitermate succesvolle dieren gezien hun wereldwijde verspreiding en hun soortenrijkdom, ruim 20.000! Ze bezetten alle niches in de zeeën en waren in de prehistorische zeeën net zo gewoon als de krabben en kreeften dat nu ook zijn.
Trilobieten waren de eerste dieren die samengestelde ogen ontwikkelden met lenzen van calciet (steen!). Ze stierven uit tijdens de zogenaamde Perm-extinctie, de grootste massa-extinctie tot nu toe. Trilobieten worden al eeuwenlang bestudeerd en zijn ook door hun grote verscheidenheid geliefde verzamelobjecten. Doordat ze goede fossilisatiekansen hadden weten we relatief veel van deze dieren.

Back To Top