skip to Main Content

Stichting tot Steun aan de LVGA

LOGO-LVGA620 x 393 150 dpi

De Stichting tot Steun aan de Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten heeft als doel om projecten financieel mogelijk te maken die de doelen van de LVGA helpen te verwezenlijken.

De doelen van de LVGA staan in de statuten omschreven in artikel 2:
Wilt u de gehele statuten lezen, klik dan op de button onderaan de pagina.

De vereniging heeft tot doel:

  1. het stimuleren van de belangstelling voor en de studie van, alsmede de zelfwerkzaamheid op het gebied van de aardwetenschappen en alle daaraan gerelateerde onderwerpen, waaronder begrepen: geologie, mineralogie, petrologie en de paleontologie en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  2. het aandacht geven aan het vergroten van aardwetenschappelijke belangstelling bij jongeren.
  3. verbinding te maken tussen wetenschappers en amateurs door het toegankelijk maken van aardwetenschappelijke kennis en literatuur.
  4. het belang van aardwetenschappen uit te dragen en daarbij de belangen te behartigen van hen die hierin hobbymatig actief zijn.
  5. de onderlinge contacten tussen de leden te bevorderen zodat men elkaar kan helpen om de kennis, kunde maar ook het plezier op het geologisch terrein te vergroten.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de secretaris van de LVGA. Het e-mailadres is lvga.secretaris@geologie.nu

De aanvraag moet voldoen aan bepaalde criteria. Deze criteria zijn vastgelegd in het “Reglement voor toekenning van steun aan projecten”, 2-11-2023

U kunt de nieuwe vereniging LVGA steunen als donateur. Ieder bedrag is welkom. Indien u echter een bedrag van €40,00 (2024) of hoger doneert, krijgt u als dank de betreffende jaargang (2024) van ons tijdschrift Conglomeraat cadeau. Meer informatie staat te lezen in het “Donatie reglement”.

U kunt uw donatie aanmelden via ons aanmeldformulier op de pagina “aanmelden”.

Back To Top