skip to Main Content

LVGA AFDELING ARNHEM-NIJMEGEN

GEA-KRING ARNHEM/NIJMEGEN

Konichalciet, Dump Kamariza, Griekenland, 1983

Piet van Kalmthout BB 2,9 mm ZS65 Foto: PvK2017

Bourgueticrinus urticulatus (zeeleliekopje). Krijt Companien

Teutonia groeve, Misburg nord, Hannover, 2016

Brigitte Boss BB 9.5 mm ZS260 Foto: PvK2021

 

Algemeen

De LVGA Afdeling Arnhem-Nijmegen is opgericht op 15-06-1972. De leden zijn afkomstig uit beide steden en hun wijde omgeving.
In 2022 vierde de kring haar 50-jarig lustrum. Ter gelegenheid daarvan is een boekje uitgegeven, getiteld: Verzamelaars vertellen hun verhaal. Het van talloze foto’s voorziene boekje is voor € 12,50 verkrijgbaar door een mail te sturen naar de voorzitter: piet@pietvankalmthout.com.

De kring organiseert uiteenlopende activiteiten: er zijn lezingen en excursies en er zijn werkgroepen voor kringleden die belangstelling hebben voor of verzamelaar zijn van gesteenten en/of mineralen en/of fossielen en/of zand.
Eenmaal per jaar organiseert de kring een Open dag. De datum voor 2023 is nog niet bekend.
Twee- tot driemaal per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief van de kring met onder meer het lezingenprogramma.
De kring Arnhem-Nijmegen organiseert 8 algemene kringavonden per jaar, waarop sprekers worden uitgenodigd die lezingen houden over geologische, mineralogische en paleontologische onderwerpen. We zijn altijd verrast door het grote aantal lezingenbezoekers. Ook mensen van buiten weten de weg te vinden.
Ook zijn er maandelijks werkgroepen. Hieraan kunnen leden die actief willen zijn op het vlak van de mineralogie, gesteenten of paleontologie deelnemen. Het zien van elkaars vondsten en het uitwisselen van kennis vergroot het enthousiasme voor de hobby. Leden betalen jaarlijks € 60 en zijn dan zowel donateur van de landelijke GEA als van de kring Arnhem/Nijmegen.

Voorzitter: Piet van Kalmthout, tel. 024 3228073, e-mail piet@pietvankalmthout.com
Postadres: Piet van Kalmthout, Celebesstraat 10, 6524 KE Nijmegen, Tel: 024-3228073

Lezingenprogramma voorjaar 2023

Di 10 jan. Jaarvergadering, verloting, verrassingslezing. Alleen toegankelijk voor kringleden.

Di 14 febr. Henk Smeets: Broken Hill en andere vindplaatsen in Australië.

Di 14 maart. Theo Spek: Landschapsgeschiedenis in Nederland.

Di 11 april. Paul Hille: De evolutie van insecten.

De GEA-lezingen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand in het parochiehuis van de Antonius van Paduakerk, van Slichtenhorststraat 81, Nijmegen. De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden van de GEA-kring Arnhem/Nijmegen. Niet-kringleden betalen € 5.  Aanvang 20.00 uur. Gratis parkeren in de directe omgeving.

WERKGROEPEN

GEA Kring Arnhem – Nijmegen heeft drie verschillende actieve werkgroepen; n.l.

Werkgroep Mineralogie

Werkgroep Paleontologie

Werkgroep Gesteenten herkenning

Meer informatie per werkgroep vind u in het betreffende menu.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top