skip to Main Content

SPELREGELS EN KOSTEN

Primair dien je donateur van de (landelijke) Stichting GEA te zijn. Vervolgens kun je ook lid worden van kring Amstelland en deelnemen aan alle activiteiten. Als donateur van GEA ontvang je 4x per jaar het tijdschrift. Als lid van kring Amstelland ontvang je 2x per jaar De Amstellander (digitaal), kun je kringavonden bijwonen en deelnemen aan excursies (additionele kosten).

De kosten zijn (voor 2023) donateur van GEA € 35,– en € 20,– lid Amstelland (dit is inclusief inwonende gezinsleden) . U dient dit als één bedrag, t.w. € 55,– over te maken aan:
penningmeester van kring amstelland van st gea, NL75INGB0005595182

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd met nog eens 12 maanden. Lidmaatschap gaat in op 1-1-van het lopende jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, minimaal 1 maand voor het einde van het lopende jaar.

Voor alle duidelijkheid: alleen lid van de kring worden is niet mogelijk, alleen lid worden van GEA is wel mogelijk. Wordt u kringlid op of na 1 juli dan is de bijdrage € 10,–. Dit geldt niet voor GEA maar u ontvangt dan nog wel alle verschenen nummers van dat jaar.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top