skip to Main Content

De LVGA werkgroep Optische Petrologie

Voor de LVGA werkgroep Optische Petrologie geldt dat u onbeperkt lid moet zijn van de Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten.

Wilt u zelf een werkgroep oprichten? Neem dan contact op met de voorzitter of de vicevoorzitter van de LGVA.

Wat is en doet de LVGA werkgroep Optische Petrologie

Slijpplaatje van het gesteente duniet.

 

 

 

 

 

 

 

In de LVGA werkgroep Optische Petrologie leert
u gesteenten op een bepaalde manier te bestuderen
en zo de naam van het gesteente te achterhalen.

De Werkgroep Optische Petrologie (WOP) houdt zich bezig met de studie van gesteenten aan de hand van slijpplaatjes. Een slijpplaatje is een plakje uit een steen dat zo flinterdun is afgeslepen dat het transparant is geworden. Daardoor kan het slijpplaatje met doorvallend licht met behulp van een microscoop worden bestudeerd. Er wordt als het ware zichtbaar hoe een steen er van binnen uit ziet. Het is mogelijk om te determineren uit welke mineralen de steen is opgebouwd. Ook kan uit specifieke structuren iets over de geschiedenis van de steen worden gezegd.

De werkavonden van de WOP- vinden plaats van september tot mei in tweewekelijkse bijeenkomsten in collegezaal F201 van de Vrije Universiteit, de Boelelaan 1085, Amsterdam-Buitenveldert. De werkgroep is toegankelijk voor LVGA leden, en is bestemd voor amateurs van uiteenlopende kennisniveaus. In de werkgroep zijn voldoende kennis en bereidheid aanwezig voor de ondersteuning van de ‘beginners’. De activiteiten zijn erop gericht om ieders kennisniveau te verbeteren. Sinds september 2011 verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat we gedurende onze avonden, en in de voorbereiding van excursies, worden bijgestaan door een (gepensioneerd) beroeps petroloog.

Voor het bedrijven van optische petrologie zijn nodig:

 

    1. Een polarisatiemicroscoop; dit is een microscoop die tenminste voorzien is van een polarisatie- en een analysatorfilter.
    2.  Slijpplaatjes van de te bestuderen stenen.
    3. Een flinke dosis geduld en een goede opmerkingsgave, alsmede een portie doorzettingsvermogen.
    4. Enig inzicht in lichtverschijnselen en mineralogie.

Eén en twee staan u op de practicumavonden ter beschikking. Drie moet u zelf meenemen. Als u vier nog niet bezit, zullen de meer ervaren leden u proberen hierin in te wijden. Denkt u vooral niet dat u alles al moet weten voor u bij ons komt.

Bij veel (niet alle) leden doet zich na enige tijd de behoefte voelen om ook buiten de verenigingsavonden om de optische petrologie te bedrijven. Als zich dit bij u voordoet, wat heeft u dan nodig?

  • Een microscoop. Dit hoeft geen kostbare petrologische microscoop te zijn. Iedere microscoop met redelijke optiek kan tegen geringe kosten voorzien worden van de nodige filters. Leden die dit al eens gedaan hebben zullen u graag adviseren.
  • Slijpplaatjes. De vereniging Corona, die binnen de werkgroep opereert, bezit een collectie slijpplaatjes, die u kunt lenen. Deze slijpplaatjes zijn grotendeels beschreven, en de beschrijving, evenals de handstukken waarvan de slijpplaatjes gemaakt zijn, staan op de verenigingsavonden tot uw beschikking. Andere mogelijkheden zijn: slijpplaatjes maken, laten maken of kopen. Als u op een gegeven moment slijpplaatjes wilt maken van door u zelf verzamelde stenen, dan zullen de leden die dit al doen, u graag met raad en daad bijstaan.

Er bestaat over de optische petrologie veel literatuur. Begint u vooral niet met het aanschaffen van allerlei, vaak dure plaatwerken. Op de verenigingsavonden is veel, ook goedkope literatuur beschikbaar en kunt u eventueel door ons geadviseerd, beslissen wat u zelf aan zult schaffen.

De bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor LVGA leden met onbeperkt lidmaatschap. Wij bieden u de mogelijkheid om maximaal drie avonden als gast aanwezig te zijn zodat u kunt zien of het iets voor u is.

Informatie kunt u krijgen bij:
Wilfred Pieters; email: wilfredpieters@hotmail.com
of  lvga.optische.petrologie@geologie.nu

Back To Top