skip to Main Content

Tijdschrift CONGLOMERAAT

CONGLOMERAAT is het nieuwe tijdschrift van de landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten

Alle leden met een onbeperkt lidmaatschap, ereleden, en donateurs (met donatie bedrag van € 40,- of hoger) ontvangen een exemplaar van het tijdschrift.

Jaargang 1, mei 2024, nr. 2          inhoud:

46 Geologie
De Geomuur van Comblain-au-Pont: 540 miljoen jaar geologische geschiedenis
52 Mineralogie
Microwereld
53 Mineralogie
Kaap van de 6000 mineralen overschreden op Mindat.org
54  Mijn vondst
Een zeldzame spons in Oudewater
57  Geologie
Kunnen we de woestijn tegenhouden?
61 Verzameld werk
Museum Schokland: De mens in een door landijs, water en wind gevormd gebied
64  Mineralogie
Porselein en Delfts blauw
68 Paleontologie
De Santonien-flora van Zuid-Limburg en aangrenzende gebieden
76  Paleontologie
Krokodillen op het strand!
80 Diepgravend
Klapperstenen en ijzerslakken in het Gooi. Deel 2: Resultaten van het onderzoek
86 Erelid
Louis Verhaard is benoemd tot erelid van de LVGA
87 Mededelingen

Jaargang 1, maart 2024, nr. 1

inhoud:

  • Een zwerfsteen op de stuwwal
  • Naturalis – Een prominente plek voor mineralen
  • Nijlpaarden in de polderLydiet met graptolieten uit Limburgse grindpakketten: klaarblijkelijk minder zeldzaam dan gedacht
  • Een raadselachtige vertebraat uit Schotland: Palaeospondylus gunni
  • Slakkenmineralen van La Marsiliana in Toscane
  • Klapperstenen en ijzerslakken in het Gooi, Verbreiding en ontstaan
  • Met de jeugd naar Winterswijk
  • Paleontologen ontdekken 285 miljoen jaar oude huidschilfers
  • Een adembenemend conglomeraat
  • Boekbesprekingen

Wilt u nummers van Conglomeraat nabestellen? Stuur dan s.v.p. een email naar de secretaris, Marcel Stein. 

Tijdens de lezingendag in Naturalis op 23 september 2023  is de naam bekend gemaakt van het tijdschrift dat de Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten gaat uitbrengen. De nieuwe naam, CONGLOMERAAT, is bedacht door Willem Peletier. Hij werd tijdens de lezingendag dan ook in het zonnetje gezet.

Conglomeraat kan worden opgebouwd uit kleine stukjes steen, waartussen ook fossielen kunnen voorkomen. Daarnaast bevat veel conglomeraat ook verschillende mineralen zoals kwarts, veldspaat, dolomiet en calciet. Samen vormen ze  één geheel.

Zo is het ook met het nieuwe tijdschrift waarin artikelen over verschillende geologische verschijnselen bij elkaar worden gebracht.

 

Grootte: 19,5 x 11,5 x 13 cm. Collectie en foto: Herman van Dennebroek

De conglomeraat op de foto is afkomstig uit Kundler Klamm, omgeving Kufstein, Tirool, Oostenrijk en is een begeerde steen vanwege zijn kleurrijkdom. Er worden uit deze conglomeraat zelfs siervoorwerpen geslepen.

 

Back To Top